J Alfred Olsson & Söners fastighetsförvaltning upphör 1 april 2018

Kära hyresgäster!

Som tidigare meddelats tar Förvaltnings AB Västerstaden över förvaltningen av våra fastigheter på Södra vägen 12-18, Berzeliigatan 12-14, Bangatan 40-42 och Birkagatan 26 från 1 april 2018.

Det betyder att vår förvaltande verksamhet avslutas och ni hänvisas till Västerstadens organisation i alla frågor som gäller er hyresgäster och fastigheternas förvaltning.

Information om den nya förvaltningen framgår av skyltar i fastigheten och på Västerstadens hemsida www.vasterstaden.se.

Släkten efter J Alfred Olsson kvarstår som ägare till fastigheterna och vi kommer självfallet att ha stort intresse för fastigheternas skötsel och utveckling.

Från J Alfred Olsson & Söner vill vi tacka alla hyresgäster för den tid vi haft tillsammans och vi finns alltid kvar för de av er som vi lärt känna genom alla år.

Publicerad i Viktiga meddelanden

Bangatan 32, ny ägare och ny förvaltare från 1 december 2017

Genom ett arvsskifte per 30 november 2017 har Bangatan 32 fått ny ägare. Ny ägare är Astrid Olbing änka efter tidigare ägaren Bengt Olbing.

Ny förvaltare av fastigheten är Svanströms Fastigheter AB som inträder som förvaltare med omedelbar verkan. Det innebär att vi från J Alfred Olsson & Söner därmed lämnar alla förvaltningsfrågor till den nya förvaltaren.

Vi från J Alfred Olsson & Söner tackar er hyresgäster för alla år tillsammans faktiskt ända från 1967 då vårt bolag byggde fastigheten.

Hans och David Olbing

Publicerad i Viktiga meddelanden

Nya portkoder

Från torsdag den 23 mars 2017 ändras portkoderna till entréportarna.

De nya portkoderna framgår av utskick som medföljde hyresavierna för kv 2 2017.

Publicerad i Viktiga meddelanden

Ny hyra från 1 april 2017

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya bostadshyror för 2016 och 2017. Hyresförändringen börjar gälla från 1 april 2017 d.v.s. ingen retroaktiv hyra skall betalas. Det innebär att bostadshyrorna har varit oförändrade från 1 januari 2015 t.o.m. 31 mars 2017.

Den procentuella hyreshöjningen framgår av hyresavin.

Publicerad i Viktiga meddelanden

God Jul & Gott Nytt År

Vi på J Alfred Olsson & Söner önskar våra hyresgäster och entreprenörer en God Jul och ett Gott Nytt ÅR.

Tänk på brandfaran under julen. Den vanligaste orsaken till brand i en lägenhet är torrkokning på spisen.

 

Publicerad i Viktiga meddelanden

Ny restaurang på Södra vägen 18, Göteborg

Vi har påbörjat ombyggnaden av Nordeas tidigare banklokal till en ny spännande restaurang.

Restaurangen kommer att få en mexikansk inriktning och det kommer också att bli försäljning av olika mexikanska produkter. De nya ägarna har sedan tidigare restaurangen Mexikanska Monarkin på Kastellgatan 4 med samma inriktning på mexikansk mat.

Den planerade öppningen av restaurangen är början av 2017.

Publicerad i Viktiga meddelanden

Kommande renovering av fönster och fasader

I början av 2017 inleder vi renovering av fönster och fasader på Södra vägen 12-18 och Berzeliigatan 12-14.

För att inte förändra fastighetens utseende med andra fönsterindelningar har vi valt att behålla de ovanligt stora fönstren. Vi kommer att renovera varje fönsterparti och komplettera med nya glas som är bullerdämpande och har bättre isoleringsförmåga.

Tegelfasaderna kommer att efter behov fogas om och de putsade fasaderna lagas och målas. Vi har tagit betongprov på balkongerna som visar på gott skick men de kommer att lagas och målas. Taket på Berzeliigatan 14 läggs om. Nya friskluftsventiler installeras i de lägenheter som har dålig tilluft.

Arbetet kommer att ske i etapper för att minska olägenheterna för hyresgästerna så långt det går. Vi startar med fasaden på Berzeliigatan 14.

Publicerad i Viktiga meddelanden

Ledig kontorslokal Södra vägen 12, Göteborg

På våning sex har vi en ledig lokal på 244 kvm. Lokalen innehåller idag kontorsrum med stor entré/receptionsyta, kök, toaletter och förrådsutrymmen. Lokalen är flexibel och kan anpassas efter kundens behov.

Fastigheten har ett fantastiskt läge ett stenkast från Götaplatsen och Avenyn, med direkt närhet till allmänna kommunikationer, parkeringsmöjligheter och ett gott utbud av restauranger. Under huset finns även ett parkeringsgarage, där plats eventuellt kan ordnas.

Kontakta David Olbing på 031-18 09 39, eller info@jalfred.se för ytterligare information.

Publicerad i Viktiga meddelanden

Kontorstider vecka 7.

Under skollovsveckan är kontoret undantagsvis bemannat. Vi kan dock alltid nås via telefon eller mail.

Publicerad i Viktiga meddelanden

Bangatan 32, portlås

Tyvärr har vi stort problem med reservdelar till vårt gamla portlåssystem. Vår tekniker jagar reservdelar för att få igång systemet.

Under våren kommer vi att byta system till ett modernare.

Publicerad i Viktiga meddelanden