Nya portkoder

Från torsdag den 23 mars 2017 ändras portkoderna till entréportarna.

De nya portkoderna framgår av utskick som medföljde hyresavierna för kv 2 2017.

Publicerad i Viktiga meddelanden

Ny hyra från 1 april 2017

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya bostadshyror för 2016 och 2017. Hyresförändringen börjar gälla från 1 april 2017 d.v.s. ingen retroaktiv hyra skall betalas. Det innebär att bostadshyrorna har varit oförändrade från 1 januari 2015 t.o.m. 31 mars 2017.

Den procentuella hyreshöjningen framgår av hyresavin.

Publicerad i Viktiga meddelanden

God Jul & Gott Nytt År

Vi på J Alfred Olsson & Söner önskar våra hyresgäster och entreprenörer en God Jul och ett Gott Nytt ÅR.

Tänk på brandfaran under julen. Den vanligaste orsaken till brand i en lägenhet är torrkokning på spisen.

 

Publicerad i Viktiga meddelanden

Ny restaurang på Södra vägen 18, Göteborg

Vi har påbörjat ombyggnaden av Nordeas tidigare banklokal till en ny spännande restaurang.

Restaurangen kommer att få en mexikansk inriktning och det kommer också att bli försäljning av olika mexikanska produkter. De nya ägarna har sedan tidigare restaurangen Mexikanska Monarkin på Kastellgatan 4 med samma inriktning på mexikansk mat.

Den planerade öppningen av restaurangen är början av 2017.

Publicerad i Viktiga meddelanden

Kommande renovering av fönster och fasader

I början av 2017 inleder vi renovering av fönster och fasader på Södra vägen 12-18 och Berzeliigatan 12-14.

För att inte förändra fastighetens utseende med andra fönsterindelningar har vi valt att behålla de ovanligt stora fönstren. Vi kommer att renovera varje fönsterparti och komplettera med nya glas som är bullerdämpande och har bättre isoleringsförmåga.

Tegelfasaderna kommer att efter behov fogas om och de putsade fasaderna lagas och målas. Vi har tagit betongprov på balkongerna som visar på gott skick men de kommer att lagas och målas. Taket på Berzeliigatan 14 läggs om. Nya friskluftsventiler installeras i de lägenheter som har dålig tilluft.

Arbetet kommer att ske i etapper för att minska olägenheterna för hyresgästerna så långt det går. Vi startar med fasaden på Berzeliigatan 14.

Publicerad i Viktiga meddelanden

Ledig kontorslokal Södra vägen 12, Göteborg

På våning sex har vi en ledig lokal på 244 kvm. Lokalen innehåller idag kontorsrum med stor entré/receptionsyta, kök, toaletter och förrådsutrymmen. Lokalen är flexibel och kan anpassas efter kundens behov.

Fastigheten har ett fantastiskt läge ett stenkast från Götaplatsen och Avenyn, med direkt närhet till allmänna kommunikationer, parkeringsmöjligheter och ett gott utbud av restauranger. Under huset finns även ett parkeringsgarage, där plats eventuellt kan ordnas.

Kontakta David Olbing på 031-18 09 39, eller info@jalfred.se för ytterligare information.

Publicerad i Viktiga meddelanden

Kontorstider vecka 7.

Under skollovsveckan är kontoret undantagsvis bemannat. Vi kan dock alltid nås via telefon eller mail.

Publicerad i Viktiga meddelanden

Bangatan 32, portlås

Tyvärr har vi stort problem med reservdelar till vårt gamla portlåssystem. Vår tekniker jagar reservdelar för att få igång systemet.

Under våren kommer vi att byta system till ett modernare.

Publicerad i Viktiga meddelanden

Nytt lås Bangatan 42

Vi har bytt lås på dörren till entrén som leder till tvättstugan. Det nya låset har samma nyckel som till källarförråden. Kontakta kontoret om ni har frågor.

Publicerad i Viktiga meddelanden

Informationsmöte om Bangatan 32, 40 och 42

Skärmavbild 2015-11-20 kl. 10.23.07

Den 2 december, klockan 17.30 – 19.00 kommer ett samråds- och informationsmöte hållas på  Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 i Informationssalen, plan 1, gällande detaljplanen för den planerade på- och tillbyggnaden av fastigheterna Stigberget 2:42, 2:43 och 2:44, det vill säga Bangatan 32, 40 och 42.

Från Stadsbyggnadskontorets officiella inbjudan:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad för bostäder på samt nya tvåvåningsbyggnader mellan befintliga byggnader inom fastigheterna Stigberget 2:42, 2:43 och 2:44 vid Bangatan. Utökning av yta för centrumverksamhet samt bostadsanknuten verksamhet medges. Påbyggnader anpassas till intilliggande bebyggelse genom att läggas på de befintliga byggnadernas indragna takvåningar och begränsas till tre våningar. Ungefär 55 nya lägenheter kan byggas i befintlig stadsbebyggelse, nära service, invid kollektivtrafikstråk och Slottsskogen

Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt

Förslaget även finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, under samrådstiden 18 november 2015 – 12 januari 2016. Besökstid dagligen kl. 08.00 – 16.30 (ej lör- och helgdagar). Förslaget finns även utställt på Majornas bibliotek, Chapmans Torg 5.

Synpunkter på förslaget tas emot skriftligt senast den 12 januari 2016 under adress Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg eller via e-post sbk@sbk.goteborg.se.

I ert svar ska samtliga synpunkter som avses påverka planförslaget tydligt framkomma. Ange din adress, fastighetsbeteckning (om aktuellt) samt ärendets diarienummer 0377/00. Information om förslaget kan lämnas av Karin Harlin, 031-368 19 53 och Per Osvalds, 031-368 18 51.

Publicerad i Viktiga meddelanden